تفاوت بین زندگی کارمندی و فریلنسری

تفاوت بین زندگی کارمندی و فریلنسری

اول از همه باید به این نکته اشاره کرد که هر کاری از قبیل فریانسری و یا کار تمام وقت دارای مزیت ها و معایب خاص خود است که برای هر فرد میتواند متفاوت باشد. در صورتیکه علاقه مند به بررسی ابعاد مختلف تفاوتهای کار فریلنسری (در خانه) و کار تمام وقت(در اداره) هستید، تصاویر زیر بیانگر اینگونه تفاوتها هستند:
1) بیدار شدن از خواب:
در کارهای اداری برخواستن از خواب و رفتن سرکار معمولاً مشکل بزرگی است در حالیکه بیدار شدن از خواب در امور فریلنسری دست خود شخص است.

فریلنسری کار کنیم یا کارمند باشیم؟
فریلنسر

2) آماده شدن برای رفتن به کار:
کار در خانه نیاز به آمادگی خاصی ندارد و با همان لباس راحتی داخل خانه میتوان به انجام امور پرداخت؛ در حالیکه کار اداری نیازمند آمادگی و آراستگی ظاهری است.

فریلنسر

3) مسیر رفت و آمد به کار:
کار در اداره مستلزم رفت و آمد و صرف زمان و انرژی جهت رسیدن به محل کار است در حالیکه در کار در خانه، مسیر رفت و آمد در حد جابجایی بین اتاق‌ها و فضاهای داخلی خانه است!

فریلنسر

4) محیط کار:
کار در اداره نیازمند رعایت دسیپلین خاص و استفاده از صندلیهای غیر ارگونومیک و محیط بعضاً محدود و خشک است در حالیکه در کار فریلنسری حین انجام کار از امکانات رفاهی موجود درخانه و محیط بدون استرس خانه میتواند بهره برد.

فریلنسر

5) مصاحبه كاری:
در كارهای اداری هنگام مصاحبه نیاز به آمادسازی ظاهری و استرس ناشی از مصاحبه حضوری دارد در حالیكه در كار فریلنسری از طریق ارسال رزومه و بدون استرس میتوان در شغل مورد نظر استخدام شد.

فریلنسر

6) جلسه کاری:
در کارهای اداری هنگام جلسه نیاز به صرف زمان و انرژی زیاد است و کسالت بار بودن جلسات و حضور به موقع در جلسه اموری است که بعضاً افراد را دچار مشکل می‌کند در حالیکه در کار فریلنسری این مشکلات کمتر بروز میکند.

فریلنسر

7) برگزاری جشن در محیط کار:
در کارهای اداری برگزاری جشن نسبت به کار فریلنسری نیاز به صرف وقت و آماده سازی فراوان دارد. البته این امور برای افراد برونگرا امتیاز محسوب می‌گردد.

فریلنسر

8) نهار کاری:
در کارهای اداری نهار بصورت مرتب و با همکاران سرو میگردد در حالیکه در کار فریلنسری وعده غذایی بصورت نامنزم و به تنهایی سرو میشود. این مورد برای بعضی حسن و برای بعضی عیب محسوب می‌گردد.

فریلنسر

9) کار در شرایط نامناسب جوی:
در کارهای اداری به ناچار در شرایط نامناسب جوی نیز باید به محل کار مراجعه نمود درحالیکه در کار فیلنسری اینگونه نیست.

فریلنسر

10) ساعت کاری:
در کارهای اداری ساعت کاری بصورت منظم بوده و امکان انجام تغییرات در آن وجود ندارد. در کار فریلنسری ساعت کاری در دست خود شخص است.

فریلنسر

11) تعطیلات:
در کارهای اداری زمان تعطیلات محدود است، ولی در کار فریلنسری زمانبندی رفتن به تعطیلات باز است و به علاوه امکان پیش برد بعضی امور حتی در سفر در کار فریلنسری وجود دارد.

فریلنسر

12) مهارت های کاری مورد نیاز:
در کارهای اداری توانمندی‌های بسیار زیادی مورد نیاز است (داشتن مدارک تحصیلی، تجربه کاری، رزومه قوی و...) در حالیکه در کار فریلنسری تنها سرعت و مهارت در انجام کار مطرح است.

فریلنسر

13) مشاجرات کاری:
در کارهای اداری با توجه به برخورد و تعاملات فراوان در این امور امکان بروز مشاجرات کاری بسیار بالاتر از امور فریلنسری است.

فریلنسر

14) بیماری:
در کارهای اداری در صورت بروز بیماری میتوان مرخصی گرفت و امور را به بعد موکول کرد ولی در کار فریلنسری در صورت بروز بیماری میبایست زمانبندی اجرای پروژه ها و امور رعایت گردد.

فریلنسر

15) تغییر شغل:
در کارهای اداری در صورت نیاز به یافتن و یا تغییر شغل نیاز به جستجو و ارسال درخواست و طی کردن امور اداری سنگین است در حالیکه در کارهای فریلنسری تغییر فیلد کاری بسیار ساده صورت می‌گیرد.

فریلنسر

کلمات کلیدی:

  • کارمند
  • کار کارمندی
  • دورکاری
  • فریلنسر
  • دورکاری
  • فریلنسری

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی