لیست پروژه‌ها
img
  • ویژه
  • فوری
  • استخدام
باز
تعداد پیشنهادها : 9
شروع :
15-09-1400
پایان :
7 روز 0 ساعت مانده
میانگین پیشنهاد
تومان3,050,001
img

نمایش یک progress Dialog

ایجاد شده توسط: pejman7798
باز
تعداد پیشنهادها : 0
شروع :
امروز
پایان :
2 روز 0 ساعت مانده
میانگین پیشنهاد
تومان0
img
باز
تعداد پیشنهادها : 0
شروع :
امروز
پایان :
14 روز 0 ساعت مانده
میانگین پیشنهاد
تومان0
img
باز
تعداد پیشنهادها : 0
شروع :
امروز
پایان :
9 روز 0 ساعت مانده
میانگین پیشنهاد
تومان0
img
باز
تعداد پیشنهادها : 0
شروع :
امروز
پایان :
9 روز 0 ساعت مانده
میانگین پیشنهاد
تومان0
img
باز
تعداد پیشنهادها : 0
شروع :
امروز
پایان :
19 روز 0 ساعت مانده
میانگین پیشنهاد
تومان0
img
باز
تعداد پیشنهادها : 0
شروع :
امروز
پایان :
4 روز 0 ساعت مانده
میانگین پیشنهاد
تومان0
img
باز
تعداد پیشنهادها : 0
شروع :
دیروز
پایان :
19 روز 0 ساعت مانده
میانگین پیشنهاد
تومان0
img
باز
تعداد پیشنهادها : 1
شروع :
دیروز
پایان :
1 روز 0 ساعت مانده
میانگین پیشنهاد
تومان500,000
img
باز
تعداد پیشنهادها : 4
شروع :
15-09-1400
پایان :
7 روز 0 ساعت مانده
میانگین پیشنهاد
تومان1,125,003
img
باز
تعداد پیشنهادها : 2
شروع :
15-09-1400
پایان :
7 روز 0 ساعت مانده
میانگین پیشنهاد
تومان5,500
img

اینفوگرافی

ایجاد شده توسط: amitcooo
باز
تعداد پیشنهادها : 2
شروع :
15-09-1400
پایان :
2 روز 0 ساعت مانده
میانگین پیشنهاد
تومان635,000
img
بسته
تعداد پیشنهادها : 1
شروع :
14-09-1400
پایان :
11 روز 0 ساعت مانده
میانگین پیشنهاد
تومان300,000
img
  • محرمانه
باز
تعداد پیشنهادها : محرمانه
شروع :
14-09-1400
پایان :
4ماه 26روز
میانگین پیشنهاد
محرمانه
img
باز
تعداد پیشنهادها : 0
شروع :
12-09-1400
پایان :
9 روز 0 ساعت مانده
میانگین پیشنهاد
تومان0
img
باز
تعداد پیشنهادها : 0
شروع :
12-09-1400
پایان :
14 روز 0 ساعت مانده
میانگین پیشنهاد
تومان0
img
باز
تعداد پیشنهادها : 0
شروع :
12-09-1400
پایان :
8 روز 0 ساعت مانده
میانگین پیشنهاد
تومان0
img
باز
تعداد پیشنهادها : 0
شروع :
12-09-1400
پایان :
1 روز 0 ساعت مانده
میانگین پیشنهاد
تومان0
img
باز
تعداد پیشنهادها : 0
شروع :
10-09-1400
پایان :
2ماه 22روز
میانگین پیشنهاد
تومان0
img
  • فوری
بسته
تعداد پیشنهادها : 3
شروع :
09-09-1400
پایان :
-
میانگین پیشنهاد
تومان91,667