لیست پروژه‌ها
img
  • ویژه
  • پنهان
  • فوری
  • محرمانه
  • استخدام
باز
تعداد پیشنهادها : محرمانه
شروع :
24-06-1400
پایان :
3 روز 15 ساعت مانده
میانگین پیشنهاد
محرمانه
img
باز
تعداد پیشنهادها : 0
شروع :
دیروز
پایان :
28 روز 15 ساعت مانده
میانگین پیشنهاد
تومان0
img
باز
تعداد پیشنهادها : 0
شروع :
25-06-1400
پایان :
22 روز 15 ساعت مانده
میانگین پیشنهاد
تومان0
img

پلاگین نویسی وردپرس

ایجاد شده توسط: aaafshar
باز
تعداد پیشنهادها : 0
شروع :
24-06-1400
پایان :
10 روز 15 ساعت مانده
میانگین پیشنهاد
تومان0
img
باز
تعداد پیشنهادها : 0
شروع :
24-06-1400
پایان :
1ماه 11روز
میانگین پیشنهاد
تومان0
img
باز
تعداد پیشنهادها : 0
شروع :
23-06-1400
پایان :
7ماه 25روز
میانگین پیشنهاد
تومان0

این یک پروژه خصوصی می باشد و فقط توسط فریلنسرهای دعوت شده قابل مشاهده می باشد.

img
باز
تعداد پیشنهادها : 0
شروع :
21-06-1400
پایان :
23 روز 15 ساعت مانده
میانگین پیشنهاد
تومان0
img
  • پنهان
منجمد
تعداد پیشنهادها : 2
شروع :
20-06-1400
پایان :
22 روز 15 ساعت مانده
میانگین پیشنهاد
تومان100,000
img
  • استخدام
باز
تعداد پیشنهادها : 0
شروع :
19-06-1400
پایان :
21 روز 15 ساعت مانده
میانگین پیشنهاد
تومان0
img
باز
تعداد پیشنهادها : 0
شروع :
19-06-1400
پایان :
21 روز 15 ساعت مانده
میانگین پیشنهاد
تومان0

این یک پروژه خصوصی می باشد و فقط توسط فریلنسرهای دعوت شده قابل مشاهده می باشد.

img
باز
تعداد پیشنهادها : 0
شروع :
18-06-1400
پایان :
15ساعت 31دقیقه
میانگین پیشنهاد
تومان0
img
باز
تعداد پیشنهادها : 0
شروع :
15-06-1400
پایان :
3 روز 15 ساعت مانده
میانگین پیشنهاد
تومان0
img
باز
تعداد پیشنهادها : 5
شروع :
14-06-1400
پایان :
15ساعت 31دقیقه
میانگین پیشنهاد
تومان2,300,000
img

web app کاربین

ایجاد شده توسط: hadi2043
باز
تعداد پیشنهادها : 0
شروع :
14-06-1400
پایان :
16 روز 15 ساعت مانده
میانگین پیشنهاد
تومان0
img
باز
تعداد پیشنهادها : 0
شروع :
14-06-1400
پایان :
1ماه 26روز
میانگین پیشنهاد
تومان0
img
باز
تعداد پیشنهادها : 0
شروع :
12-06-1400
پایان :
5 روز 15 ساعت مانده
میانگین پیشنهاد
تومان0
img
باز
تعداد پیشنهادها : 0
شروع :
11-06-1400
پایان :
1ماه 13روز
میانگین پیشنهاد
تومان0
img
باز
تعداد پیشنهادها : 1
شروع :
11-06-1400
پایان :
13 روز 15 ساعت مانده
میانگین پیشنهاد
تومان500,000
img
منجمد
تعداد پیشنهادها : 1
شروع :
21-06-1400
پایان :
3 روز 23 ساعت مانده
میانگین پیشنهاد
تومان10,000
img
باز
تعداد پیشنهادها : 0
شروع :
08-06-1400
پایان :
10 روز 15 ساعت مانده
میانگین پیشنهاد
تومان0