713
تعداد پروژه ها
2777
تعداد کاربران

برای پروژه خودتون نیروی کار دورکار و فریلنسر استخدام کنید.

ترجمه آنلاین

ترجمه آنلاین

تولید محتوا

تولید محتوا

فروش و بازاریابی

فروش و بازاریابی

فنی و مهندسی

فنی و مهندسی

وب و سئو

وب و سئو

تلفن همراه و دستگاه های هوشمند

تلفن همراه و دستگاه های هوشمند

طراحی و گرافیک

طراحی و گرافیک

علوم و مهندسی

علوم و مهندسی

فن آوری اطلاعات، نرم افزار

فن آوری اطلاعات، نرم افزار

طراحی، رسانه و معماری

طراحی، رسانه و معماری

تجارت، حسابداری، حقوق

تجارت، حسابداری، حقوق

تایپ

تایپ

هزاران فریلنسر در حامی ورکس آماده ارائه خدمات هستند

  • برای هر کاری میشه تو حامی ورکس نیروی متخصص (فریلنسر) پیدا کرد.
  • کارها رو میشه سریع تر و ارزون تر انجام داد.
  • کارها رو میشه برون سپاری کرد.