انجام پروژه رویت (Revit)

بهترین فریلنسرهای پروژه رویت (Revit) را به راحتی انتخاب کنید

حامی ورکس مرجع فریلنسرهای ایران است. پروژه های رویت (Revit) خود را به راحتی برون سپاری کنید و برای انجام آنها به صورت موقت نیروی متخصص استخدام کنید.

فریلنسر Revit

با پیوستن به مجموعه بزرگ حامی ورکس به عنوان فریلنسر Revit بصورت دورکاری کسب درآمد کنید

کارفرمای پروژه Revit

پروژه های Revit را به راحتی برون سپاری کنید و با خاطری آسوده فریلنسر مناسب خود را استخدام کنید

کاربرد رویت (Revit)

فریلنسرهای رویت (Revit) حامی ورکس قابلیت انجام پروژه های مختلف در زمینه های زیر را دارا می باشند:

 • ترسیم همزمان 3 بعدی و 2 بعدی نقشه های ساختمان
 •  تبدیل نقشه های فاز 1 به نقشه های فاز 2
 • ارتباط همزمان نقشه های معماری با نقشه های سازه و تاسیسات و اعمال همزمان تغییرات بین این نقشه ها
 • حذف خطاهای انطباق نماها و پلان ها و مقاطع
 • انجام مطالعات اقلیمی (نور و سایه) بر روی ساختمان
 • تعریف استانداردهای ساخت در تجهیزات ساختمان
 • محاسبه متره ساختمان و تغییر سریع آن در صورت تغییر نقشه ها
 • ارتباط با دیگر نرم افزارهای مدلسازی اطلاعات ساختمان
 • طراحی حجمی و تبدیل آن به نقشه های اجرایی

پروژه Revit در رشته های مختلف

فریلنسرهای Revit حامی ورکس توان انجام پروژه های مختلف در رشته های زیر را دارا می باشند:

 • انجام پروژه Revit در رشته مهندسی معماری
 • انجام پروژه Revit در رشته مهندسی برق
 • انجام پروژه Revit در رشته مهندسی مکانیک
 • انجام پروژه Revit در رشته مهندسی عمران