انجام پروژه سپ (SAP)

بهترین فریلنسرهای پروژه سپ (SAP) را به راحتی انتخاب کنید

حامی ورکس مرجع فریلنسرهای ایران است. پروژه های سپ (SAP) خود را به راحتی برون سپاری کنید و برای انجام آنها به صورت موقت نیروی متخصص استخدام کنید.

فریلنسر SAP

با پیوستن به مجموعه بزرگ حامی ورکس به عنوان فریلنسرSAP بصورت دورکاری کسب درآمد کنید

کارفرمای پروژه SAP

پروژه های SAP را به راحتی برون سپاری کنید و با خاطری آسوده فریلنسر مناسب خود را استخدام کنید

کاربرد سپ (SAP)

فریلنسرهای سپ (SAP) حامی ورکس قابلیت انجام پروژه های مختلف در زمینه های زیر را دارا می باشند:

 • تحلیل استاتیکی و دینامیکی
 • تحلیل خطی و غیر خطی شامل تحلیل لرزه‌ای
 • تحلیل بار متحرک کامیون و برای پلها
 • تحلیل P-Delta
 • تحلیل المانهای سازه‌ای SHELL و FRAME شامل تیر ستون، خرپا و رفتار غشایی و پوسته‌ای
 • تحلیل المانهای غیر خطی فنر و اتصال (LINK and SPRING)
 • تحلیل سیستم‌های مختصات چند گانه
 • تحلیل انواع مختلف CONSTRAINT
 • تحلیل انواع مختلف بارگذاری‌ها

پروژه SAP در رشته های مختلف

فریلنسرهای SAP حامی ورکس توان انجام پروژه های مختلف در رشته های زیر را دارا می باشند:

 • انجام پروژه SAP در رشته مهندسی عمران
 • انجام پروژه SAP در رشته مهندسی مکانیک
 • انجام پروژه SAP در رشته مهندسی راه آهن