انجام پروژه پلکسیس (Plaxis)

بهترین فریلنسرهای پروژه پلکسیس (Plaxis) را به راحتی انتخاب کنید

حامی ورکس مرجع فریلنسرهای ایران است. پروژه های پلکسیس (Plaxis) خود را به راحتی برون سپاری کنید و برای انجام آنها به صورت موقت نیروی متخصص استخدام کنید.

فریلنسر Plaxis

با پیوستن به مجموعه بزرگ حامی ورکس به عنوان فریلنسر Plaxis بصورت دورکاری کسب درآمد کنید

کارفرمای پروژه Plaxis

پروژه های Plaxis را به راحتی برون سپاری کنید و با خاطری آسوده فریلنسر مناسب خود را استخدام کنید

کاربرد پلکسیس (Plaxis)

فریلنسرهای پلکسیس (Plaxis) حامی ورکس قابلیت انجام پروژه های مختلف در زمینه های زیر را دارا می باشند:

  • تحلیل تغییر شکل ها و پایداری در مهندسی ژئوتکنیک
  • به‌کارگیری مدل‌های رفتاری موهر- کلمب، مدل سخت شوندگی هذلولی، مدل نرم شوندگی و مدل نرم شوندگی خزشی در این نرم‌افزا
  • مدلسازی خاک برداری و خاک ریزی مرحله‌ای با شرایط بارگذاری و شرایط مرزی مختلف با استفاده از المان‌های مثلثی ۶ گرهی و ۱۵ گرهی
  • مدل کردن فرایند ساخت و حفاری توسط فعال کردن و غیرفعال کردن المان‌ها در مرحله محاسبات
  • انجام آنالیز لایه به لایه در پایداری شیب‌ها، سدها و تونل‌ها

پروژه Plaxis در رشته های مختلف

فریلنسرهای Plaxis حامی ورکس توان انجام پروژه های مختلف در رشته های زیر را دارا می باشند: