انجام پروژه مدل سيم (Modelsim)

بهترین فریلنسرهای پروژه مدل سيم (Modelsim) را به راحتی انتخاب کنید

حامی ورکس مرجع فریلنسرهای ایران است. پروژه های مدل سيم (Modelsim) خود را به راحتی برون سپاری کنید و برای انجام آنها به صورت موقت نیروی متخصص استخدام کنید.

فریلنسر مدل سيم (Modelsim)

با پیوستن به مجموعه بزرگ حامی ورکس به عنوان فریلنسر مدل سيم (Modelsim) بصورت دورکاری کسب درآمد کنید

کارفرمای پروژه مدل سيم (Modelsim)

پروژه های مدل سيم (Modelsim) را به راحتی برون سپاری کنید و با خاطری آسوده فریلنسر مناسب خود را استخدام کنید

کاربرد مدل سيم (Modelsim)

فریلنسرهای مدل سيم (Modelsim) حامی ورکس قابلیت انجام پروژه های مختلف در زمینه های زیر را دارا می باشند:

  • شبیه سازی و بررسی زبان های توصیف سخت افزار Verilog, VHDL

پروژه مدل سيم (Modelsim) در رشته های مختلف

فریلنسرهای مدل سيم (Modelsim) حامی ورکس توان انجام پروژه های مختلف در رشته های زیر را دارا می باشند:

  • انجام پروژه مدل سيم (Modelsim) در رشته مهندسی کامپیوتر
  • انجام پروژه مدل سيم (Modelsim) در رشته مهندسی آی تی