انجام پروژه اسپايس (SPICE)

بهترین فریلنسرهای پروژه اسپايس (پروژه پی اسپايس (PSPICE) و پروژه اچ اسپايس (HSPICE) ) را به راحتی انتخاب کنید

حامی ورکس مرجع فریلنسرهای ایران است. پروژه های اسپايس خود را به راحتی برون سپاری کنید و برای انجام آنها به صورت موقت نیروی متخصص استخدام کنید.

فریلنسر اسپايس (SPICE)

با پیوستن به مجموعه بزرگ حامی ورکس به عنوان فریلنسر اسپايس (Spice) بصورت دورکاری کسب درآمد کنید

کارفرمای پروژه اسپايس (SPICE)

پروژه های اسپايس (Spice) را به راحتی برون سپاری کنید و با خاطری آسوده فریلنسر مناسب خود را استخدام کنید

کاربرد اسپايس (SPICE)

فریلنسرهای اسپايس (Spice) حامی ورکس قابلیت انجام پروژه های مختلف در زمینه های زیر را دارا می باشند:

  • شبیه سازی مقالات علمی توسط اسپايس (Spice)
  • امکان سنجی فنی و مالی پروژه‌های بالقوه انرژی تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی
  • طراحی و تحليل مدارهای الكترونيكی در حوزه فركانس پايين با پی‌اسپايس (PSpice)
  • طراحی و تحليل مدارهای الكترونيكی در حوزه فركانس پايين و بالا با اچ‌اسپايس (HSpice)
  • آناليز مونت کارلو و کرنر توسط اچ‌اسپايس (HSpice)
  • آناليز هارمونیک بالانس و نویز فاز توسط اچ‌اسپايس (HSpice)
  • آناليز پارامترهای S ،Y ،Z ،H توسط اچ‌اسپايس (HSpice)
  • آناليز Envelope ، P1dB و IP3 توسط اچ‌اسپايس (HSpice)
  • آناليز دمایی توسط اچ‌اسپايس (HSpice)
  • آناليز تبدیل فوریه و تبدیل فوریه سریع توسط اچ‌اسپايس (HSpice)

پروژه اسپايس (SPICE) در رشته های مختلف

فریلنسرهای اسپايس (SPICE) حامی ورکس توان انجام پروژه های مختلف در رشته های زیر را دارا می باشند: