انجام پروژه اکوا (Aqwa)

بهترین فریلنسرهای پروژه اکوا (Aqwa) را به راحتی انتخاب کنید

حامی ورکس مرجع فریلنسرهای ایران است. پروژه های اکوا (Aqwa) خود را به راحتی برون سپاری کنید و برای انجام آنها به صورت موقت نیروی متخصص استخدام کنید.

فریلنسر اکوا (Aqwa)

با پیوستن به مجموعه بزرگ حامی ورکس به عنوان فریلنسر اکوا (Aqwa) بصورت دورکاری کسب درآمد کنید

کارفرمای پروژه اکوا (Aqwa)

پروژه های اکوا (Aqwa) را به راحتی برون سپاری کنید و با خاطری آسوده فریلنسر مناسب خود را استخدام کنید

کاربرد اکوا (Aqwa)

فریلنسرهای اکوا (Aqwa) حامی ورکس قابلیت انجام پروژه های مختلف در زمینه های زیر را دارا می باشند:

  • طراحی و مدلسازی سدها
  • طراحی و مدلسازی مهاربندها
  • طراحی و مدلسازی اسکله ها
  • طراحی و مدلسازی شناورها
  • طراحی و مدلسازی کشتی ها
  • بررسی اثرات مقابل هیدرودینامیک سازه های مختلف

پروژه اکوا (Aqwa) در رشته های مختلف

فریلنسرهای اکوا (Aqwa) حامی ورکس توان انجام پروژه های مختلف در رشته های زیر را دارا می باشند:

  • انجام پروژه اکوا (Aqwa) در رشته مهندسی دریا
  • انجام پروژه اکوا (Aqwa) در رشته مهندسی عمران
  • انجام پروژه اکوا (Aqwa) در رشته مهندسی مکانیک
  • انجام پروژه اکوا (Aqwa) در رشته مهندسی معماری