انجام پروژه ژئوسافت (geosoft)

بهترین فریلنسرهای پروژه ژئوسافت (geosoft) را به راحتی انتخاب کنید

حامی ورکس مرجع فریلنسرهای ایران است. پروژه های ژئوسافت (geosoft) خود را به راحتی برون سپاری کنید و برای انجام آنها به صورت موقت نیروی متخصص استخدام کنید.

فریلنسر ژئوسافت (geosoft)

با پیوستن به مجموعه بزرگ حامی ورکس به عنوان فریلنسر ژئوسافت (geosoft) بصورت دورکاری کسب درآمد کنید

کارفرمای پروژه ژئوسافت (geosoft)

پروژه های ژئوسافت (geosoft) را به راحتی برون سپاری کنید و با خاطری آسوده فریلنسر مناسب خود را استخدام کنید

کاربرد ژئوسافت (geosoft)

فریلنسرهای ژئوسافت (geosoft) حامی ورکس قابلیت انجام پروژه های مختلف در زمینه های زیر را دارا می باشند:

 • پردازش و تفسیر داده های مغناطیس سنجی و گرانی سنجی
 • آماده سازی و وارد کردن داده ها
 • حذف نویز
 • اعمال تصحیح روزانه اتوماتیک
 • تصحیح IGRF
 • تبدیل مختصات داده ها از جغرافیایی به متریک و بالعکس
 • تحلیل اولیه و رسم پروفیل داده ها
 • رسم انواع نقشه های میدان
 • اعمال فیلترهای مختلف RTP فراسو مشتقات و غیره
 • تخمین عمق اویلر
 • تفسیر نقشه ها با استفاده از زمین شناسی منطقه مورد مطالعه

پروژه ژئوسافت (geosoft) در رشته های مختلف

فریلنسرهای ژئوسافت (geosoft) حامی ورکس توان انجام پروژه های مختلف در رشته های زیر را دارا می باشند:

 • انجام پروژه ژئوسافت (geosoft) در رشته مهندسی معدن
 • انجام پروژه ژئوسافت (geosoft) در رشته مهندسی نقشه برداری
 • انجام پروژه ژئوسافت (geosoft) در رشته زمین شناسی