انجام پروژه ترموفلو (Thermoflow)

بهترین فریلنسرهای پروژه ترموفلو (Thermoflow) را به راحتی انتخاب کنید

حامی ورکس مرجع فریلنسرهای ایران است. پروژه های ترموفلو (Thermoflow) خود را به راحتی برون سپاری کنید و برای انجام آنها به صورت موقت نیروی متخصص استخدام کنید.

فریلنسر ترموفلو (Thermoflow)

با پیوستن به مجموعه بزرگ حامی ورکس به عنوان فریلنسر ترموفلو (Thermoflow) بصورت دورکاری کسب درآمد کنید

کارفرمای پروژه ترموفلو (Thermoflow)

پروژه های ترموفلو (Thermoflow) را به راحتی برون سپاری کنید و با خاطری آسوده فریلنسر مناسب خود را استخدام کنید

کاربرد ترموفلو (Thermoflow)

فریلنسرهای ترموفلو (Thermoflow) حامی ورکس قابلیت انجام پروژه های مختلف در زمینه های زیر را دارا می باشند:

  • طراحی انواع نیروگاه های سیکل ساده ، ترکیبی و CHP
  • بالانس حرارتی انواع نیروگاه های سیکل ساده ، ترکیبی و CHP 
  • طراحی تاسیسات آب شیرین کن

پروژه ترموفلو (Thermoflow) در رشته های مختلف

فریلنسرهای ترموفلو (Thermoflow) حامی ورکس توان انجام پروژه های مختلف در رشته های زیر را دارا می باشند: