ورود کاربران

حامی ورکس

  • دریافت پروژه با مناسب ترین قیمت و بهترین کیفیت!
  • پروژه ثبت کن و پیشنهادهای بی نظیر دریافت کن.
  • در صورت رضایت از محصول، پرداخت کن.
  • استخدام در کسری از ثانیه! هر تخصصی داری به عنوان مجری و یا فریلنسر ثبت نام کن و درآمد کسب کن.
نقش خود را انتخاب کنید

پروژه می‌خواهم (فریلنسر)

امکاناتی که در پنل کاربری مجریان در دسترس است:
ثبت نام ساده
مطلع شدن از ثبت پروژه های جدید
جستجو در پروژه های ثبت شده
و ثبت درخواست اجرای آن ها با چند کلیک

پروژه دارم (کارفرما)

امکاناتی که در پنل کاربری کارفرمایان در دسترس است:
ثبت نام ساده
ثبت پروژه های جدیدی با چند کلیک
مطلع شدن از پیشنهادهای جدید و انتخاب بهترین آن ها
پرداخت آسان به متخصصین

توجه: در هر بخش از سایت، در صورتی که اطلاعات وارد شده توسط کاربر نیازمند تایید مدیران سایت باشد، حساب کاربری او موقتا غیرفعال باقی می ماند تا اطلاعات وارد شده، توسط یکی از مدیران سایت تایید شود.