انجام پروژه سالیدورکس (solidworks)

بهترین فریلنسرهای پروژه سالیدورکس (solidworks) را به راحتی انتخاب کنید

حامی ورکس مرجع فریلنسرهای ایران است. پروژه های سالیدورکس (solidworks) خود را به راحتی برون سپاری کنید و برای انجام آنها به صورت موقت نیروی متخصص استخدام کنید.

فریلنسر سالیدورکس (solidworks)

با پیوستن به مجموعه بزرگ حامی ورکس به عنوان فریلنسر سالیدورکس (solidworks) بصورت دورکاری کسب درآمد کنید

کارفرمای پروژه سالیدورکس (solidworks)

پروژه های سالیدورکس (solidworks) را به راحتی برون سپاری کنید و با خاطری آسوده فریلنسر مناسب خود را استخدام کنید

کاربرد سالیدورکس (solidworks)

فریلنسرهای سالیدورکس (solidworks) حامی ورکس قابلیت انجام پروژه های مختلف در زمینه های زیر را دارا می باشند:

  • ترسیم نقشه های دو بعدی اجسام و مدل نمودن آن ها
  • ارتباط با تمامی نرم افزارهای ماشین کاری و تحلیل آن ها
  • معادله نویسی بین پارامترها و اندازه های مختلف در مدل
  • امکان استفاده از جداول طراحی (Design Table) به منظور برقراری ارتباط بین اندازه‌ها و معادلات در محیط excel
  • امکان ایجاد نماهای انفجاری (exploded view) و تهیه فیلم و انیمیشن از مدل انفجاری در طی مونتاژ یا دمونتاژ شدن مدل

پروژه سالیدورکس (solidworks) در رشته های مختلف

فریلنسرهای سالیدورکس (solidworks) حامی ورکس توان انجام پروژه های مختلف در رشته های زیر را دارا می باشند:

  • انجام پروژه سالیدورکس (solidworks) در رشته مهندسی مکانیک
  • انجام پروژه سالیدورکس (solidworks) در رشته هوافضا
  • انجام پروژه سالیدورکس (solidworks) در رشته خوردرو
  • انجام پروژه سالیدورکس (solidworks) در رشته صنایع
  • انجام پروژه سالیدورکس (solidworks) در رشته مهندسی پزشکی