منقضی شده

رآورد لزره ای دیوارهای برشی مسلح شده با ترکیب فولاد و میلگردهای FRP

ارسال شده توسط : hamiworks.com
پیشنهادات
0
بودجه
300,000 تومان - 750,000 تومان
میانگین پیشنهاد
0 تومان
مهلت انجام

مهارت های مورد نیاز:

ضمانت تخصص:

10% درصد از کل مبلغ پروژه

شرح پروژه:

باسلام. این پروژه با نرم افزار VeCtor شبیه سازی شود و از دیوارهای برشی بتنی مسلخ شده با ترکیب فولاد و میلگردهای FRP استفاده شود.

فایلهای ضمیمه:

code981120135021_5.pdf code981120135021_10.pdf
خلاصه گفتگو
0 پیام(s)
باید روی این کار پیشنهاد دهید یا صاحب کار باشید تا بتوانید پیام بفرستید.
همه پیشنهادها
هنوز پیشنهادی داده نشده است.