جستجوی پروژه
فهرست پروژه ها
img
پیشنهادات : 0
وضعیت : منقضی شده
تاریخ شروع :
1398-03-03 04:30:00
مهلت انجام :
-
میانگین پیشنهاد
تومان0
img

طراحی برج اداری

ارسال شده توسط: ایت
پیشنهادات : 0
وضعیت : منقضی شده
تاریخ شروع :
1398-02-29 04:30:00
مهلت انجام :
-
میانگین پیشنهاد
تومان0
img

طراحی ALU

ارسال شده توسط: sa
پیشنهادات : 0
وضعیت : منقضی شده
تاریخ شروع :
1398-02-29 04:30:00
مهلت انجام :
-
میانگین پیشنهاد
تومان0
img
پیشنهادات : 0
وضعیت : منقضی شده
تاریخ شروع :
1398-02-30 14:43:12
مهلت انجام :
-
میانگین پیشنهاد
تومان0
img
پیشنهادات : 0
وضعیت : منقضی شده
تاریخ شروع :
1398-02-26 04:30:00
مهلت انجام :
-
میانگین پیشنهاد
تومان0
img

تست

ارسال شده توسط: hamiworks.com
پیشنهادات : 0
وضعیت : منقضی شده
تاریخ شروع :
1398-02-25 04:30:00
مهلت انجام :
-
میانگین پیشنهاد
تومان0
img

Fluidsim

ارسال شده توسط: مکانیک
پیشنهادات : 1
وضعیت : منقضی شده
تاریخ شروع :
1398-02-24 04:30:00
مهلت انجام :
-
میانگین پیشنهاد
تومان2,000,000
img
پیشنهادات : 0
وضعیت : منقضی شده
تاریخ شروع :
1398-02-23 04:30:00
مهلت انجام :
-
میانگین پیشنهاد
تومان0
img
پیشنهادات : 0
وضعیت : منقضی شده
تاریخ شروع :
1398-02-23 04:30:00
مهلت انجام :
-
میانگین پیشنهاد
تومان0
img

Rikversi game

ارسال شده توسط: javad_hamzeh
پیشنهادات : 0
وضعیت : منقضی شده
تاریخ شروع :
1398-02-22 04:30:00
مهلت انجام :
-
میانگین پیشنهاد
تومان0
img
پیشنهادات : 0
وضعیت : منقضی شده
تاریخ شروع :
1398-02-22 04:30:00
مهلت انجام :
-
میانگین پیشنهاد
تومان0
img
پیشنهادات : 0
وضعیت : منقضی شده
تاریخ شروع :
1398-02-20 04:30:00
مهلت انجام :
-
میانگین پیشنهاد
تومان0
img
پیشنهادات : 0
وضعیت : منقضی شده
تاریخ شروع :
1398-02-17 04:30:00
مهلت انجام :
-
میانگین پیشنهاد
تومان0
img
پیشنهادات : 0
وضعیت : منقضی شده
تاریخ شروع :
1398-02-16 04:30:00
مهلت انجام :
-
میانگین پیشنهاد
تومان0
img

شبیه سازی با labview

ارسال شده توسط: nghmh
پیشنهادات : 0
وضعیت : منقضی شده
تاریخ شروع :
1398-02-09 04:30:00
مهلت انجام :
-
میانگین پیشنهاد
تومان0
img
پیشنهادات : 0
وضعیت : منقضی شده
  • فوری
تاریخ شروع :
1398-02-07 04:30:00
مهلت انجام :
-
میانگین پیشنهاد
تومان0
img
پیشنهادات : 1
وضعیت : منقضی شده
تاریخ شروع :
1398-02-07 04:30:00
مهلت انجام :
-
میانگین پیشنهاد
تومان90,000
img

مهندسی هسته ای

ارسال شده توسط: شاکری
پیشنهادات : 0
وضعیت : منقضی شده
تاریخ شروع :
1398-02-06 04:30:00
مهلت انجام :
-
میانگین پیشنهاد
تومان0
img
پیشنهادات : 0
وضعیت : منقضی شده
تاریخ شروع :
1398-02-04 04:30:00
مهلت انجام :
-
میانگین پیشنهاد
تومان0
img
پیشنهادات : 0
وضعیت : منقضی شده
تاریخ شروع :
1398-02-02 04:30:00
مهلت انجام :
-
میانگین پیشنهاد
تومان0