جستجوی پروژه
لیست پروژه‌ها
img
باز
تعداد پیشنهادها : 0
شروع :
1399-09-05 03:30:00
پایان :
2ماه 15روز
میانگین پیشنهاد
تومان0
img
منقضی شده
تعداد پیشنهادها : 1
شروع :
1399-09-05 03:30:00
پایان :
-
میانگین پیشنهاد
تومان400,000
img
منقضی شده
تعداد پیشنهادها : 1
شروع :
1399-09-05 03:30:00
پایان :
-
میانگین پیشنهاد
تومان750,000
img
منقضی شده
تعداد پیشنهادها : 1
شروع :
1399-09-04 03:30:00
پایان :
-
میانگین پیشنهاد
تومان850,000
img
منقضی شده
تعداد پیشنهادها : 1
شروع :
1399-09-04 03:30:00
پایان :
-
میانگین پیشنهاد
تومان2,200,000
img
منقضی شده
تعداد پیشنهادها : 0
شروع :
1399-09-02 03:30:00
پایان :
-
میانگین پیشنهاد
تومان0
img
  • فوری
  • استخدام
منقضی شده
تعداد پیشنهادها : 1
شروع :
1399-09-02 03:30:00
پایان :
-
میانگین پیشنهاد
تومان4,000,000
img
منقضی شده
تعداد پیشنهادها : 0
شروع :
1399-09-13 08:23:39
پایان :
-
میانگین پیشنهاد
تومان0
img
منقضی شده
تعداد پیشنهادها : 0
شروع :
1399-08-30 03:30:00
پایان :
-
میانگین پیشنهاد
تومان0
img
منقضی شده
تعداد پیشنهادها : 0
شروع :
1399-08-30 03:30:00
پایان :
-
میانگین پیشنهاد
تومان0
img

MSC APEX Project

ایجاد شده توسط: zahra shiraz
منقضی شده
تعداد پیشنهادها : 0
شروع :
1399-08-29 03:30:00
پایان :
-
میانگین پیشنهاد
تومان0
img
منقضی شده
تعداد پیشنهادها : 0
شروع :
1399-08-28 03:30:00
پایان :
-
میانگین پیشنهاد
تومان0
img
منقضی شده
تعداد پیشنهادها : 0
شروع :
1399-08-27 03:30:00
پایان :
-
میانگین پیشنهاد
تومان0
img
منقضی شده
تعداد پیشنهادها : 0
شروع :
1399-08-26 03:30:00
پایان :
-
میانگین پیشنهاد
تومان0
img

اتوکد

ایجاد شده توسط: خوش اقبال
منقضی شده
تعداد پیشنهادها : 0
شروع :
1399-08-24 03:30:00
پایان :
-
میانگین پیشنهاد
تومان0
img
  • فوری
منقضی شده
تعداد پیشنهادها : 0
شروع :
1399-08-22 03:30:00
پایان :
-
میانگین پیشنهاد
تومان0
img

پروژه استاتا

ایجاد شده توسط: رزاقی2
منقضی شده
تعداد پیشنهادها : 0
شروع :
1399-08-20 03:30:00
پایان :
-
میانگین پیشنهاد
تومان0
img
منقضی شده
تعداد پیشنهادها : 1
شروع :
1399-08-19 03:30:00
پایان :
-
میانگین پیشنهاد
تومان8,000,000
img
باز
تعداد پیشنهادها : 13
شروع :
1399-08-19 03:30:00
پایان :
8ماه 4روز
میانگین پیشنهاد
تومان453,846
img
منقضی شده
تعداد پیشنهادها : 0
شروع :
1399-08-19 03:30:00
پایان :
-
میانگین پیشنهاد
تومان0