جستجوی پروژه
لیست پروژه‌ها
img
منقضی شده
تعداد پیشنهادها : 0
شروع :
1399-09-17 03:30:00
پایان :
-
میانگین پیشنهاد
تومان0
img

رسم نقشه در eplan

ایجاد شده توسط: Mojtaba6493
منقضی شده
تعداد پیشنهادها : 0
شروع :
1399-09-17 03:30:00
پایان :
-
میانگین پیشنهاد
تومان0
img
منقضی شده
تعداد پیشنهادها : 1
شروع :
1399-09-16 03:30:00
پایان :
-
میانگین پیشنهاد
تومان300,000
img
منقضی شده
تعداد پیشنهادها : 0
شروع :
1399-09-16 03:30:00
پایان :
-
میانگین پیشنهاد
تومان0
img

مدلسازی در پلکسیس

ایجاد شده توسط: mrsaeeid
منقضی شده
تعداد پیشنهادها : 0
شروع :
1399-09-16 03:30:00
پایان :
-
میانگین پیشنهاد
تومان0
img
منقضی شده
تعداد پیشنهادها : 0
شروع :
1399-09-16 03:30:00
پایان :
-
میانگین پیشنهاد
تومان0
img

پروژه ترمودینامیک

ایجاد شده توسط: مقدسی
منقضی شده
تعداد پیشنهادها : 0
شروع :
1399-09-16 03:30:00
پایان :
-
میانگین پیشنهاد
تومان0
img
باز
تعداد پیشنهادها : 3
شروع :
1399-09-15 03:30:00
پایان :
5 روز 16 ساعت مانده
میانگین پیشنهاد
تومان4,433,333
img
منقضی شده
تعداد پیشنهادها : 0
شروع :
1399-09-14 03:30:00
پایان :
-
میانگین پیشنهاد
تومان0
img
منقضی شده
تعداد پیشنهادها : 1
شروع :
1399-09-14 03:30:00
پایان :
-
میانگین پیشنهاد
تومان50
img
منقضی شده
تعداد پیشنهادها : 1
شروع :
1399-09-13 03:30:00
پایان :
-
میانگین پیشنهاد
تومان12,000,000
img
منقضی شده
تعداد پیشنهادها : 0
شروع :
1399-09-13 03:30:00
پایان :
-
میانگین پیشنهاد
تومان0
img
منقضی شده
تعداد پیشنهادها : 1
شروع :
1399-09-13 03:30:00
پایان :
-
میانگین پیشنهاد
تومان1,000,000
img
منقضی شده
تعداد پیشنهادها : 0
شروع :
1399-09-13 03:30:00
پایان :
-
میانگین پیشنهاد
تومان0
img
منقضی شده
تعداد پیشنهادها : 0
شروع :
1399-09-11 03:30:00
پایان :
-
میانگین پیشنهاد
تومان0
img
منقضی شده
تعداد پیشنهادها : 0
شروع :
1399-09-09 03:30:00
پایان :
-
میانگین پیشنهاد
تومان0
img

این دیزاین

ایجاد شده توسط: پورخاقان
منقضی شده
تعداد پیشنهادها : 0
شروع :
1399-09-09 03:30:00
پایان :
-
میانگین پیشنهاد
تومان0
img

طراحی برچسب

ایجاد شده توسط: e4432822971
منقضی شده
تعداد پیشنهادها : 1
شروع :
1399-09-09 03:30:00
پایان :
-
میانگین پیشنهاد
تومان100,000
img

اتوکد

ایجاد شده توسط: ذاکری
منقضی شده
تعداد پیشنهادها : 2
شروع :
1399-09-06 03:30:00
پایان :
-
میانگین پیشنهاد
تومان350,000
img
منقضی شده
تعداد پیشنهادها : 0
شروع :
1399-09-06 03:30:00
پایان :
-
میانگین پیشنهاد
تومان0