انجام پروژه متلب

انجام پروژه سازه 90 (Saze90)

بهترین فریلنسرهای پروژه سازه 90 (Saze90) را به راحتی انتخاب کنید

حامی ورکس مرجع فریلنسرهای ایران است. پروژه های سازه 90 (Saze90) خود را به راحتی برون سپاری کنید و برای انجام آنها به صورت موقت نیروی متخصص استخدام کنید.

فریلنسر سازه 90 (Saze90)

با پیوستن به مجموعه بزرگ حامی ورکس

به عنوان فریلنسر سازه 90 (Saze90) بصورت دورکاری کسب درآمد کنید

کارفرمای پروژه سازه 90 (Saze90)

پروژه های سازه 90 (Saze90) خود را به راحتی برون سپاری کنید و

با خاطری آسوده فریلنسر استخدام کنید

انجام پروژه متلب

کاربرد سازه 90 (Saze90)

فریلنسرهای سازه 90 (Saze90) حامی ورکس قابلیت انجام پروژه های مختلف در زمینه های زیر را دارا می باشند:

  • ترسیم تیرها ، ستون ها ، فونداسیون ، دیوارهای برشی ، پله و سقف تیرچه بلوک
  •  محاسبه طول مهار ، وصله و خم میلگرد
  • کنترل ضوابط شکل پذیری
  • تعیین استراتژی خاموت گذاری
  • تهیه لیستوفر
  • محاسبه حجم بتن
  • دستور برش
انجام پروژه متلب

پروژه سازه 90 در رشته های مختلف

فریلنسرهای سازه 90 حامی ورکس توان انجام پروژه های مختلف در رشته های زیر را دارا می باشند:

پروژه های سازه 90 (Saze90)

هیچ پروژه ای هنوز ارسال نشده است