انجام پروژه رت اسکرین (RETScreen)

بهترین فریلنسرهای پروژه رت اسکرین را به راحتی انتخاب کنید

حامی ورکسی مرجع فریلنسرهای ایران است. پروژه های رت اسکرین خود را به راحتی برون سپاری کنید و برای انجام آنها به صورت موقت نیروی متخصص استخدام کنید.

فریلنسر رت اسکرین (RetScreen)

با پیوستن به مجموعه بزرگ حامی ورکس به عنوان فریلنسر رت اسکرین بصورت دورکاری کسب درآمد کنید

کارفرمای پروژه رت اسکرین (RETScreen)

پروژه های رت اسکرین را به راحتی برون سپاری کنید و با خاطری آسوده فریلنسر مناسب خود را استخدام کنید

کاربرد رت اسکرین (RETScreen)

فریلنسرهای رت اسکرین (RETScreen) حامی ورکس قابلیت انجام پروژه های مختلف در زمینه های زیر را دارا می باشند:

  • شبیه سازی مقالات علمی توسط رت اسکرین (RETScreen)
  • امکان سنجی فنی و مالی پروژه های بالقوه انرژی تجدیدپذیر و بهره وری انرژی
  • سنجش و تأیید عملکرد واقعی تأسیسات و شناسایی روش های ممکن ذخیره/تولید انرژی
  • شناسایی فرصت هایی برای ارتقاء تأسیسات انرژی در مناطق شهری
  • انجام مدیریت انرژی در موارد مختلف
  • آنالیز فنی اقتصادی سیستم‌های CHP

پروژه رت اسکرین (RetScreen) در رشته های مختلف

فریلنسرهای رت اسکرین (RetScreen) حامی ورکس توان انجام پروژه های مختلف در رشته های زیر را دارا می باشند:

  • انجام پروژه رت اسکرین (RetScreen) در رشته مهندسی برق
  • انجام پروژه رت اسکرین (RetScreen) در رشته مهندسی انرژی