انجام پروژه PVSOL

بهترین فریلنسرهای پروژه PVSOL را به راحتی انتخاب کنید

حامی ورکس مرجع فریلنسرهای ایران است. پروژه های PV SOL خود را به راحتی برون سپاری کنید و برای انجام آنها به صورت موقت نیروی متخصص استخدام کنید.

فریلنسر PV SOL

با پیوستن به مجموعه بزرگ حامی ورکس به عنوان فریلنسر PV SOL بصورت دورکاری کسب درآمد کنید

کارفرمای پروژه PV SOL

پروژه های PV SOL را به راحتی برون سپاری کنید و با خاطری آسوده فریلنسر مناسب خود را استخدام کنید

کاربرد PV SOL

فریلنسرهای PV SOL حامی ورکس قابلیت انجام پروژه های مختلف در زمینه های زیر را دارا می باشند:

  • شبیه سازی مقالات علمی توسط PV SOL
  • انجام محاسبات پخش بار و اتصال كوتاه با ديگسايلنت
  • انجام مدل‌سازی سه بعدی برای جانمایی پنل های خورشيدی، بررسی ، محاسبه و مشاهده اثر سایه پنل ها روی هم و یا اجسام خارجیبا استفاده از PVSOL
  • آناليز نحوه کابل کشی و محاسبه سطح مقطع کابلبا استفاده از PVSOL
  • شبیه سازی سیستم های متصل به شبکه، هیبرید، متصل به شبکه با باتری، منفصل از شبکه با استفاده از PVSOL

پروژه PVSOL در رشته های مختلف

فریلنسرهای PV*SOL حامی ورکس توان انجام پروژه های مختلف در رشته‌های زیر را دارا می باشند:

  • انجام پروژه PV*SOL در رشته مهندسی برق
  • انجام پروژه PV*SOL در رشته مهندسی انرژی