نتایج جستجو
img

سامانه مدیریت پایان نامه

ایجاد شده توسط: parivip98
مهارت‌های مورد نیاز:
موقعیت: ذکر نشده
تعداد پیشنهادها : 0
وضعیت : باز
میانگین پیشنهاد
0 تومان
img

شخصی سازی CRM پارس ویتایگر

ایجاد شده توسط: agahtadbiran
موقعیت: ذکر نشده
تعداد پیشنهادها : 0
وضعیت : باز
میانگین پیشنهاد
0 تومان
img

Efficient OpenMP parallelization to a complex MPI parallel magnetohydrodynamics code

ایجاد شده توسط: moeinomidi
مهارت‌های مورد نیاز:
موقعیت: ذکر نشده
تعداد پیشنهادها : 0
وضعیت : باز
میانگین پیشنهاد
0 تومان
img
تعداد پیشنهادها : 4
وضعیت : باز
میانگین پیشنهاد
1,125,003 تومان
img
تعداد پیشنهادها : 2
وضعیت : باز
میانگین پیشنهاد
5,500 تومان
img

بهینه سازی بارزدایی زیرفرکانسی

ایجاد شده توسط: ISA14000
مهارت‌های مورد نیاز:
موقعیت: ذکر نشده
  • محرمانه
تعداد پیشنهادها : محرمانه
وضعیت : باز
میانگین پیشنهاد
محرمانه
img

سایت فروشگاهی-تعاملی بوکو

ایجاد شده توسط: amiraliShafiei
مهارت‌های مورد نیاز:
موقعیت: ذکر نشده
تعداد پیشنهادها : 0
وضعیت : باز
میانگین پیشنهاد
0 تومان
img

کلاس بندی سیگنال EEG برای تشخیص صرع

ایجاد شده توسط: reza1996
موقعیت: ذکر نشده
تعداد پیشنهادها : 1
وضعیت : باز
میانگین پیشنهاد
2,750,000 تومان
img

شبیه سازی صف فروشگاهی با پایتون

ایجاد شده توسط: RONYES24
مهارت‌های مورد نیاز:
موقعیت: ذکر نشده
تعداد پیشنهادها : 1
وضعیت : باز
میانگین پیشنهاد
670,000 تومان
img

اپ موبایل(android-iOS) اختصاصی با ری اکت نیتیو

ایجاد شده توسط: erfan13ir
مهارت‌های مورد نیاز:
موقعیت: ذکر نشده
تعداد پیشنهادها : 0
وضعیت : باز
میانگین پیشنهاد
0 تومان
img

ساخت دستگاه انداره گیری توان اکتبو و راکتیو

ایجاد شده توسط: Hossein77
مهارت‌های مورد نیاز:
موقعیت: ذکر نشده
تعداد پیشنهادها : 0
وضعیت : باز
میانگین پیشنهاد
0 تومان
img
تعداد پیشنهادها : 2
وضعیت : باز
میانگین پیشنهاد
3,500,005 تومان
img

پلتفرم بی 2 بی

ایجاد شده توسط: xinosazeh
موقعیت: ذکر نشده
تعداد پیشنهادها : 5
وضعیت : باز
میانگین پیشنهاد
12,100,000 تومان
img

React web application

ایجاد شده توسط: Mary1368
مهارت‌های مورد نیاز:
موقعیت: ذکر نشده
تعداد پیشنهادها : 1
وضعیت : باز
میانگین پیشنهاد
10 تومان
img

پروژه سازه هوایی

ایجاد شده توسط: sabohiankaveh
مهارت‌های مورد نیاز:
موقعیت: ایران
تعداد پیشنهادها : 0
وضعیت : باز
میانگین پیشنهاد
0 تومان
img

منابع انسانی

ایجاد شده توسط: Ampourketabian
مهارت‌های مورد نیاز:
موقعیت: ایران
تعداد پیشنهادها : 1
وضعیت : باز
میانگین پیشنهاد
13,000,000 تومان