اطاعات پروژه

برنامه نویسی ios - mapkit(Swift)

توسط : Pouria76
وضعیت : منقضی شده
زمان : زمان باقی مانده
بودجه پروژه : 300,000 تومان - 750,000 تومان
توضیحات پروژه

نوشتن یک فانکشن ک مختصات را به عنوان ورودی دریافت میکند و با استفاده از mapkit - MKLookaround.snapshotter یک عکس از محل مختصات در صورت وجود ذخیره میکند.

ضمانت تخصص:
الزامی نیست
پیشنهاد‌ها
تعداد پیشنهادها :
0
میانگین پیشنهاد :
0 تومان

هنوز پیشنهادی داده نشده است.

خلاصه گفتگو
0 پیام(s)
باید روی این کار پیشنهاد دهید یا صاحب کار باشید تا بتوانید پیام بفرستید.