اطاعات پروژه

Image slider python

توسط : Ronika9717
وضعیت : منقضی شده
زمان : زمان باقی مانده
بودجه پروژه : 100,000 تومان - 300,000 تومان
توضیحات پروژه

یک برنامه کاربردی با استفاده از ماژول Kivy بشرح زیر بسازید: - برنامه مورد نظر یک ImageSlider است که برای نمایش مجموعه ای از تصاویر استفاده می شود.
- این برنامه شامل سه ویجت اصلی است:
o یک Image که برای نمایش تصویر از آن استفاده می شود. o یک Button که برای نمایش عکس بعدی(Next) از آن استفاده می شود.
o یک Button که برای نمایش عکس قبلی(Previous) از آن استفاده می شود


در این برنامه 12 تصویر نمایش داده می شود با اجرای برنامه تصویر اول نمایش داده می شود و با کلیک روی دکمه Next تصویر بعددی و بدا کلیدک
روی دکمه Previousتصویر قبلی نمایش داده می شود

فایلهای ضمیمه:
EB867379-4CC6-4609-94F6-60E5C8F86935.jpeg
ضمانت تخصص:
10% درصد از کل مبلغ پروژه
پیشنهاد‌ها
تعداد پیشنهادها :
1
میانگین پیشنهاد :
350,000 تومان
img
teraproject

پروژه شما قابل انجام است

5 9 نظرات
350,000 تومان
2 روز
خلاصه گفتگو
0 پیام(s)
باید روی این کار پیشنهاد دهید یا صاحب کار باشید تا بتوانید پیام بفرستید.