انجام پروژه پاورمیل (PowerMill)

بهترین فریلنسرهای پروژه پاورمیل (PowerMill) را به راحتی انتخاب کنید

حامی ورکس مرجع فریلنسرهای ایران است. پروژه های پاورمیل (PowerMill) خود را به راحتی برون سپاری کنید و برای انجام آنها به صورت موقت نیروی متخصص استخدام کنید.

فریلنسر پاورمیل (PowerMill)

با پیوستن به مجموعه بزرگ حامی ورکس به عنوان فریلنسر پاورمیل (PowerMill) بصورت دورکاری کسب درآمد کنید

کارفرمای پروژه پاورمیل (PowerMill)

پروژه های پاورمیل (PowerMill) را به راحتی برون سپاری کنید و با خاطری آسوده فریلنسر مناسب خود را استخدام کنید

کاربرد پاورمیل (PowerMill)

فریلنسرهای پاورمیل (PowerMill) حامی ورکس قابلیت انجام پروژه های مختلف در زمینه های زیر را دارا می باشند:

  • ماشن کاری شامل خشن کاری ، پرداخت کاری معمولی و با سراعت بالا
  • تهیه مسیر حرکت ابزار در دستگاه CNC 
  • کنترل ضخامت باقیمانده روی سطوح مختلف
  • شبیه سازی عمبیات ماشین کاری روی قطعه خام

پروژه پاورمیل (PowerMill) در رشته های مختلف

فریلنسرهای پاورمیل (PowerMill) حامی ورکس توان انجام پروژه های مختلف در رشته های زیر را دارا می باشند:

  • انجام پروژه پاورمیل (PowerMill) در رشته مهندسی مکانیک
  • انجام پروژه پاورمیل (PowerMill) در رشته مهندسی خودرو