انجام پروژه اركد (Orcad)

بهترین فریلنسرهای پروژه اركد (Orcad) را به راحتی انتخاب کنید

حامی ورکس مرجع فریلنسرهای ایران است. پروژه های اركد (Orcad) خود را به راحتی برون سپاری کنید و برای انجام آنها به صورت موقت نیروی متخصص استخدام کنید.

فریلنسر اركد (Orcad)

با پیوستن به مجموعه بزرگ حامی ورکس به عنوان فریلنسر اركد (Orcad) بصورت دورکاری کسب درآمد کنید

کارفرمای پروژه اركد (Orcad)

پروژه های اركد (Orcad) را به راحتی برون سپاری کنید و با خاطری آسوده فریلنسر مناسب خود را استخدام کنید

کاربرد اركد (Orcad)

فریلنسرهای اركد (Orcad) حامی ورکس قابلیت انجام پروژه های مختلف در زمینه های زیر را دارا می باشند:

  • شبیه سازی مقالات به وسیله pspice simulaction , Orcad signal explorer
  • رسم شماتیک در محیط OrCad Capture
  • تهیه netlist از طرح مورد نظر جهت ایجاد PCB در محیط Orcad PCB Designer
  • ايجاد اتصالات بین قطعات PCB با روشهایی چون Routing–Auto یا Automatic RotingSemi
  • انجام ارتباط و تبادل داده این نرم افزار با نرم افزار MATLAB

پروژه اركد (Orcad) در رشته های مختلف

فریلنسرهای اركد (Orcad) حامی ورکس توان انجام پروژه های مختلف در رشته های زیر را دارا می باشند: