انجام پروژه اپن فوم (OpenFoam)

بهترین فریلنسرهای پروژه اپن فوم (OpenFoam) را به راحتی انتخاب کنید

حامی ورکس مرجع فریلنسرهای ایران است. پروژه های اپن فوم (OpenFoam) خود را به راحتی برون سپاری کنید و برای انجام آنها به صورت موقت نیروی متخصص استخدام کنید.

فریلنسر اپن فوم (OpenFoam)

با پیوستن به مجموعه بزرگ حامی ورکس به عنوان فریلنسر اپن فوم (OpenFoam) بصورت دورکاری کسب درآمد کنید

کارفرمای پروژه اپن فوم (OpenFoam)

پروژه های اپن فوم (OpenFoam) را به راحتی برون سپاری کنید و با خاطری آسوده فریلنسر مناسب خود را استخدام کنید

کاربرد اپن فوم (OpenFoam)

فریلنسرهای اپن فوم (OpenFoam) حامی ورکس قابلیت انجام پروژه های مختلف در زمینه های زیر را دارا می باشند:

  • مدلسازی انواع جریان (آرام یا آشفته، تراکم پذیر یا تراکم ناپذیر، لزج یا غیرلزج، پایا یا گذرا)
  • شبیه سازی انواع مکانیزم های انتقال حرارت (رسانایی، جابه جایی آزاد، جابه جایی اجباری، تابشی)
  • مدلسازی انواع واکنش های شیمیایی و فرآیندهای احتراقی
  • تحلیل جریان های دوفازی و چندفازی (مانند جوشش، میعان، کاویتاسیون و ...)
  • مدلسازی مسائل مربوط به توربوماشین ها (پمپ، توربین، کمپرسور، فن)
  • مدلسازی جریان درون محیط های متخلخل

پروژه اپن فوم (OpenFoam) در رشته های مختلف

فریلنسرهای اپن فوم (OpenFoam) حامی ورکس توان انجام پروژه های مختلف در رشته های زیر را دارا می باشند:

  • انجام پروژه اپن فوم (OpenFoam) در رشته مهندسی مکانیک
  • انجام پروژه اپن فوم (OpenFoam) در رشته مهندسی شیمی
  • انجام پروژه اپن فوم (OpenFoam) در رشته مهندسی عمران