انجام پروژه لند (Land)

بهترین فریلنسرهای پروژه لند (Land) را به راحتی انتخاب کنید

حامی ورکس مرجع فریلنسرهای ایران است. پروژه های لند (Land) خود را به راحتی برون سپاری کنید و برای انجام آنها به صورت موقت نیروی متخصص استخدام کنید.

فریلنسر لند (Land)

با پیوستن به مجموعه بزرگ حامی ورکس به عنوان فریلنسر لند (Land) بصورت دورکاری کسب درآمد کنید

کارفرمای پروژه لند (Land)

پروژه های لند (Land) را به راحتی برون سپاری کنید و با خاطری آسوده فریلنسر مناسب خود را استخدام کنید

کاربرد لند (Land)

فریلنسرهای لند (Land) حامی ورکس قابلیت انجام پروژه های مختلف در زمینه های زیر را دارا می باشند:

  • قابلیت وارد نمودن و ویرایش نقاط
  • طراحی و ترسیم انواع قوسها شامل قوسهای دایره ساده، قوس دایره مرکب، قوس کلوتوئید و...
  • طراحی پلان مسیر و تشکیل جدول پیاده‌سازی آن.
  • مدیریت قطعات ملکی
  • ایجاد مدل رقومی زمین و ترسیم منحنی‌های میزان
  • مقطع برداری از روی یک سطح
  • محاسبه حجم عملیات خاکی بین دو سطح
  • بر چسب گذاری عوارض و...

پروژه لند (Land) در رشته های مختلف

فریلنسرهای لند (Land) حامی ورکس توان انجام پروژه های مختلف در رشته های زیر را دارا می باشند:

  • انجام پروژه لند (Land) در رشته مهندسی معمران
  • انجام پروژه لند (Land) در رشته مهندسی نقشه برداری