انجام پروژه HFSS

بهترین فریلنسرهای پروژه HFSS را به راحتی انتخاب کنید

حامی ورکس مرجع فریلنسرهای ایران است. پروژه های HFSS خود را به راحتی برون سپاری کنید و برای انجام آنها به صورت موقت نیروی متخصص استخدام کنید.

فریلنسر HFSS

با پیوستن به مجموعه بزرگ حامی ورکس به عنوان فریلنسر HFSS بصورت دورکاری کسب درآمد کنید

کارفرمای پروژه HFSS

پروژه های HFSS را به راحتی برون سپاری کنید و با خاطری آسوده فریلنسر مناسب خود را استخدام کنید

کاربرد HFSS

فریلنسرهای HFSS حامی ورکس قابلیت انجام پروژه های مختلف در زمینه های زیر را دارا می باشند:

  • شبيه سازی مقالات و تحليل مدارات با HFSS
  • طراحي و آناليز مدارات مایکروویو
  • آنتن ها
  • بررسی تاثیر محیط اطراف بر روی آنتن
  • Radar cross section یا به اختصار RCS
  • تزویج بین مدارات و قطعات مختلف

پروژه HFSS در رشته های مختلف

فریلنسرهای HFSS حامی ورکس توان انجام پروژه های مختلف در رشته های زیر را دارا می باشند: