انجام پروژه فلک (Flac)

بهترین فریلنسرهای پروژه فلک (Flac) را به راحتی انتخاب کنید

حامی ورکس مرجع فریلنسرهای ایران است. پروژه های فلک (Flac) خود را به راحتی برون سپاری کنید و برای انجام آنها به صورت موقت نیروی متخصص استخدام کنید.

فریلنسر Flac

با پیوستن به مجموعه بزرگ حامی ورکس به عنوان فریلنسر Flac بصورت دورکاری کسب درآمد کنید

کارفرمای پروژه Flac

پروژه های Flac را به راحتی برون سپاری کنید و با خاطری آسوده فریلنسر مناسب خود را استخدام کنید

کاربرد فلک (Flac)

فریلنسرهای فلک (Flac) حامی ورکس قابلیت انجام پروژه های مختلف در زمینه های زیر را دارا می باشند:

 • وارد کردن دستورات در خط فرمان و استفاده از رابط گرافیکی
 • لغزش یا جداسازی صفحات مدلسازی
 • الگوهای استرس و فشار برای صفحات و مدل های هندسی
 •  المان های سازه ای برای مدل سازی نگهداری
 • طراحی و مشاهده تغییرات چشم
 • تحلیل پویا
 • مدل کاسه و رفتار ویسکولاستیک
 • مدل سازی اثر تغییرات حرارتی
 • مدل سازی جریان آب زیرزمینی و توزیع فشار آن
 •  C++اضافه کردن ویژگی های جدید کاربر پسند با زبان
 • تعریف استانداردهای ساخت در تجهیزات ساختمان
 •  تحلیل پایداری شیب در معادن گودال باز
 •  بررسی ملاقات تونل های کوچک در مناطق شهری
 •  تأثیر روش باز کردن تونل بر پایداری آن
 • طراحی یک نمای جلو بلند در معادن زیرزمینی
 • مدل سازی چاه ها

پروژه Flac در رشته های مختلف

فریلنسرهای Flac حامی ورکس توان انجام پروژه های مختلف در رشته های زیر را دارا می باشند:

 • انجام پروژه Flac در رشته مهندسی عمران
 • انجام پروژه Flac در رشته مهندسی معدن
 • انجام پروژه Flac در رشته مهندسی راه آهن