انجام پروژه EES

بهترین فریلنسرهای پروژه EES را به راحتی انتخاب کنید

حامی ورکس مرجع فریلنسرهای ایران است. پروژه های EES خود را به راحتی برون سپاری کنید و برای انجام آنها به صورت موقت نیروی متخصص استخدام کنید.

فریلنسر EES

با پیوستن به مجموعه بزرگ حامی ورکس به عنوان فریلنسر EES بصورت دورکاری کسب درآمد کنید

کارفرمای پروژه EES

پروژه های EES را به راحتی برون سپاری کنید و با خاطری آسوده فریلنسر مناسب خود را استخدام کنید

کاربرد EES

فریلنسرهای EES حامی ورکس قابلیت انجام پروژه های مختلف در زمینه های زیر را دارا می باشند:

  • حل معادلات دیفرانسیل معمولی
  • حل عددی معادلات غیرخطی
  • بهینه سازی های یک بعدی
  • بهینه سازی های چند بعدی
  • ترسیم منحنی ها

پروژه EES در رشته های مختلف

فریلنسرهای EES حامی ورکس توان انجام پروژه های مختلف در رشته های زیر را دارا می باشند:

  • انجام پروژه EES در رشته مهندسی مکانیک
  • انجام پروژه EES در رشته مهندسی شیمی