انجام پروژه اکلیپس (eclipse)

بهترین فریلنسرهای پروژه اکلیپس (eclipse) را به راحتی انتخاب کنید

حامی ورکس مرجع فریلنسرهای ایران است. پروژه های اکلیپس (eclipse) خود را به راحتی برون سپاری کنید و برای انجام آنها به صورت موقت نیروی متخصص استخدام کنید.

فریلنسر اکلیپس (eclipse)

با پیوستن به مجموعه بزرگ حامی ورکس به عنوان فریلنسر اکلیپس (eclipse) بصورت دورکاری کسب درآمد کنید

کارفرمای پروژه اکلیپس (eclipse)

پروژه های اکلیپس (eclipse) را به راحتی برون سپاری کنید و با خاطری آسوده فریلنسر مناسب خود را استخدام کنید

کاربرد اکلیپس (eclipse)

فریلنسرهای اکلیپس (eclipse) حامی ورکس قابلیت انجام پروژه های مختلف در زمینه های زیر را دارا می باشند:

  • شبیه سازی مخازن هیدروکربوری
  • اجرای مدل Black Oil
  • ساخت و اعمال سناریوهای مختلف به یک مدل دلخواه 

پروژه اکلیپس (eclipse) در رشته های مختلف

فریلنسرهای اکلیپس (eclipse) حامی ورکس توان انجام پروژه های مختلف در رشته های زیر را دارا می باشند:

  • انجام پروژه اکلیپس (eclipse) در رشته مهندسی نفت
  • انجام پروژه اکلیپس (eclipse) در رشته مهندسی شیمی