انجام پروژه متلب

انجام پروژه دیفرم (Deform)

بهترین فریلنسرهای پروژه دیفرم (Deform) را به راحتی انتخاب کنید

حامی ورکس مرجع فریلنسرهای ایران است. پروژه های دیفرم (Deform) خود را به راحتی برون سپاری کنید و برای انجام آنها به صورت موقت نیروی متخصص استخدام کنید.

فریلنسر دیفرم (Deform)

با پیوستن به مجموعه بزرگ حامی ورکس

به عنوان فریلنسر دیفرم (Deform) بصورت دورکاری کسب درآمد کنید

کارفرمای پروژه دیفرم (Deform)

پروژه های دیفرم (Deform) خود را به راحتی برون سپاری کنید و

با خاطری آسوده فریلنسر استخدام کنید

انجام پروژه متلب

کاربرد دیفرم (Deform)

فریلنسرهای دیفرم (Deform) حامی ورکس قابلیت انجام پروژه های مختلف در زمینه های زیر را دارا می باشند:

  • شبیه سازی، تجزیه و تحلیل تنش قالب مکانیکی
  • شبیه سازی حالت گذرا
  • شبیه سازی عملیات کله زنی
  • شبیه سازی عملیات فورج نگهدارنده دندانه دار
  • شبیه سازی انتقال بیلت از کلوه به داخل قالب
  • شبیه سازی عملیات فورج رینگ چهارگوش
  • شبیه سازی عملیات فورج بلوک
انجام پروژه متلب

پروژه دیفرم در رشته های مختلف

 

فریلنسرهای دیفرم (Deform) حامی ورکس توان انجام پروژه های مختلف در رشته های زیر را دارا می باشند:

  • انجام پروژه دیفرم (Deform) در رشته مهندسی مکانیک
  • انجام پروژه دیفرم (Deform) در رشته مهندسی مواد

پروژه های دیفرم (Deform)

هیچ پروژه ای هنوز ارسال نشده است