انجام پروژه CSI BRIDGE

بهترین فریلنسرهای پروژه CSI BRIDGE را به راحتی انتخاب کنید

حامی ورکس مرجع فریلنسرهای ایران است. پروژه های CSI BRIDGE خود را به راحتی برون سپاری کنید و برای انجام آنها به صورت موقت نیروی متخصص استخدام کنید.

فریلنسر CSI BRIDGE

با پیوستن به مجموعه بزرگ حامی ورکس به عنوان فریلنسر CSI BRIDGE بصورت دورکاری کسب درآمد کنید

کارفرمای پروژه CSI BRIDGE

پروژه های CSI BRIDGE را به راحتی برون سپاری کنید و با خاطری آسوده فریلنسر مناسب خود را استخدام کنید

کاربرد CSI BRIDGE

فریلنسرهای CSI BRIDGE حامی ورکس قابلیت انجام پروژه های مختلف در زمینه های زیر را دارا می باشند:

  • بارگذاری پل ها
  • مدل سازی و تحلیل پل
  • تحلیل و طراحی پل بتنی با مقطع جعبه ای پیش تنیده
  • تحلیل و طراحی پل با عرشه فولادی
  • تحلیل و طراحی پل با تیر بتنی پیش تنیده
  • طرح لرزه ای پل
  • پل کابلی با روش زمان بندی ساخت و بهینه سازی بارها
  • بارگذاری دینامیکی بر اساس آیین نامه ایران

پروژه CSI BRIDGE در رشته های مختلف

فریلنسرهای CSI BRIDGE حامی ورکس توان انجام پروژه های مختلف در رشته های زیر را دارا می باشند: