اطلاعات فردی
اطلاعات کاربر: farhadbi
اطلاعات اولیه
دانشجوی کارشناسی ارشد معماری
انجام تمام پروژه های معماری و مدل کردن تمامی مبلمان ،نما معماری و قطعات صنعتی
مرد
اطلاعات تماس (محرمانه)
محرمانه
ذکر نشده
نمونه کار
هیچ نمونه ای یافت نشد
تاریخچه پروژه
هیچ پروژه‌ای یافت نشد
تاریخچه پروژه
هیچ پروژه‌ای یافت نشد