اطلاعات فردی
اطلاعات کاربر: زهراآهنی شیرین
img
تومان0 تومان / ساعت
نوشتن کتاب, نوشتن گزارش, تایپ متون, ویرایش, مهندس شیمی, دستیار مدیر پروژه, Google Earth, .NET, Big Data, Google Chrome, Google Earth, Google Go, Microsoft, ساخت الگوی Pattern Making, تست / پرسش و پاسخ TestingQA, فناوری پاک Clean Technology, پژوهش های علمی Scientific Research, پایان نامه Thesis, مقاله Articles, تایپ Typing, داستان Fiction, پاور پوینت Powerpoint, غلط گیری Proofreading, گزارش نویسی Report Writing, تحقیق Research, رزومه Resumes, بررسی Reviews, اینستاگرام Instagram, رونویسی Transcription, جستجوی وب Web Search
0 0 نظرات
آفلاین
اطلاعات اولیه
ذکر نشده
زن
اطلاعات تماس (محرمانه)
محرمانه
محرمانه
نمونه کار
هیچ نمونه ای یافت نشد
رتبه
امتیاز یافت نشد
تاریخچه پروژه
هیچ پروژه‌ای یافت نشد
تاریخچه پروژه
هیچ پروژه‌ای یافت نشد
رتبه
امتیاز یافت نشد