اطلاعات فردی
اطلاعات کاربر: ftm_moradi
img
تومان0 تومان / ساعت
0 0 نظرات
اطلاعات اولیه
فارغ تحصیل معماری از دانشگاه نجف آباد،مینیمالیست،پیگیر ،خلاق
زن
اطلاعات تماس (محرمانه)
ذکر نشده
ذکر نشده
نمونه کار
هیچ نمونه ای یافت نشد
تاریخچه پروژه
هیچ پروژه‌ای یافت نشد
تاریخچه پروژه
هیچ پروژه‌ای یافت نشد