مشخصات
اطلاعات کاربر مهدینادری
img
تومان0 تومان / ساعت
Aspen HYSYS, Aspen Plus, ++CFD, فلوئنت Fluent, متلب MATLAB
0 0 نظرات
آفلاین
اطلاعات تماس
محرمانه
محرمانه
اطلاعات اولیه
ذکر نشده
مرد
اطلاعات پرداخت
محرمانه
ذکر نشده
محرمانه
ذکر نشده
نمونه کار
هیچ نمونه ای یافت نشد
رتبه
امتیاز یافت نشد
تاریخچه پروژه
هیچ پروژه ای یافت نشد
تاریخچه پروژه
هیچ پروژه ای یافت نشد
رتبه
امتیاز یافت نشد