باز

تکمیل مدلسازی با flac 2d

ارسال شده توسط : am.ml
پیشنهادات
0
بودجه
100,000 تومان - 300,000 تومان
میانگین پیشنهاد
0 تومان
مهلت انجام
4 روز 0 ساعت مانده

مهارت های مورد نیاز:

ضمانت تخصص:

25% درصد از کل مبلغ پروژه

شرح پروژه:

نیاز به تکمیل مدلسازی صورت گرفته برای تحلیل پایداری شیب در نرم افزار flac 2d، جهت انجام عملیات rezonining بر روی مدل و نیز فیش نویسی به منظور اجرای تحلیل احتمالاتی (مونت کارلو)

فایلهای ضمیمه:

slope1.prj mesh.sav
خلاصه گفتگو
0 پیام(s)
باید روی این کار پیشنهاد دهید یا صاحب کار باشید تا بتوانید پیام بفرستید.
همه پیشنهادها
هنوز پیشنهادی داده نشده است.