منقضی شده

پیش بینی سری زمانی تک متغیره با روش شبکه عصبی مصنوعی TDNN

ارسال شده توسط : payamswg
پیشنهادات
0
بودجه
300,000 تومان - 750,000 تومان
میانگین پیشنهاد
0 تومان
مهلت انجام

مهارت های مورد نیاز:

ضمانت تخصص:

الزامی نیست

شرح پروژه:

پیش بینی سری زمانی تک متغیره با 210 مشاهده به روش شبکه عصبی مصنوعی TDNN به همراه تمام گراف ها بر اساس مینیمم خطا، با قابلیت پیش بینی آینده
سورس کامل برنامه با قابلیت نمایش گرافهای رگرسیونی، داده های ورودی تست و ... به همراه آموزش مختصر صرفا از بابت تغییر وقفه های پیش بینی، تغییر لایه ها و نورونها و تعیین بازه زمانی پیش بینی
خلاصه گفتگو
0 پیام(s)
باید روی این کار پیشنهاد دهید یا صاحب کار باشید تا بتوانید پیام بفرستید.
همه پیشنهادها
هنوز پیشنهادی داده نشده است.