منقضی شده

آموزش از راه دور

ارسال شده توسط : www.mohammadgold01
پیشنهادات
0
بودجه
5,000 تومان - 100,000 تومان
میانگین پیشنهاد
0 تومان
مهلت انجام

مهارت های مورد نیاز:

ضمانت تخصص:

الزامی نیست

شرح پروژه:

برای افراد مبتدی و حرفه ای

برای دوستان و همکارانی که کار با این برنامه را پس از مدتی فراموش کرده اند یاداوری بسیار فوق العاده ای میباشد
خلاصه گفتگو
0 پیام(s)
باید روی این کار پیشنهاد دهید یا صاحب کار باشید تا بتوانید پیام بفرستید.
همه پیشنهادها
هنوز پیشنهادی داده نشده است.