انجام پروژه کریر (Carrier)

بهترین فریلنسرهای پروژه کریر (Carrier) را به راحتی انتخاب کنید

حامی ورکس مرجع فریلنسرهای ایران است. پروژه های کریر (Carrier) خود را به راحتی برون سپاری کنید و برای انجام آنها به صورت موقت نیروی متخصص استخدام کنید.

فریلنسر کریر (Carrier)

با پیوستن به مجموعه بزرگ حامی ورکس به عنوان فریلنسر کریر (Carrier) بصورت دورکاری کسب درآمد کنید

کارفرمای پروژه کریر (Carrier)

پروژه های کریر (Carrier) را به راحتی برون سپاری کنید و با خاطری آسوده فریلنسر مناسب خود را استخدام کنید

کاربرد کریر (Carrier)

فریلنسرهای کریر (Carrier) حامی ورکس قابلیت انجام پروژه های مختلف در زمینه های زیر را دارا می باشند:

 • محاسبه بارهای حرارتی و برودتی ساختمان
 • مدلسازی هوای تهویه در هر فضا
 • مدلسازی انرژی مصرفی بر اساس انرژی های تهویه مطبوع و غیرتهویه مطبوع
 • جهت یابی مناسب ساختمان از لحاظ کاهش بارهای حرارتی و برودتی
 • شبیه سازی مصرف انرژی
 • شبیه سازی انرژی دستگاه تهویه مطبوع
 • محاسبه ظرفیت دستگاه های مورد نیاز
 • برآورد هزینه های پروژه به صورت ساده و ترکیبی
 • رسم نمودار آنالیز ساعتی و ماهیانه بارهای حرارتی و برودتی

پروژه کریر (Carrier) در رشته های مختلف

فریلنسرهای کریر (Carrier) حامی ورکس توان انجام پروژه های مختلف در رشته های زیر را دارا می باشند:

 • انجام پروژه کریر (Carrier) در رشته مهندسی مکانیک
 • انجام پروژه کریر (Carrier) در رشته مهندسی شیمی