چطور از بین پیشنهاد قیمت های ارائه شده توسط مجریان بهترین را انتخاب کنیم؟

چطور از بین پیشنهاد قیمت های ارائه شده توسط مجریان بهترین را انتخاب کنیم؟

پس از آنکه کارفرما پروژه را در سایت ثبت کند، مجریان پیشنهادهایی شامل قیمت، پشتیبانی و امکاناتی خاص را به کارفرما ارائه می دهند. ممکن است قیمت ها با یکدیگر تفاوت زیادی داشته باشند. دلیل این تنوع قیمت ها چیست ...

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی