انجام پروژه اسپن هایسیس (Aspen Hysys)

بهترین فریلنسرهای پروژه اسپن هایسیس (Aspen Hysys) را به راحتی انتخاب کنید

حامی ورکس مرجع فریلنسرهای ایران است. پروژه های اسپن هایسیس (Aspen Hysys) خود را به راحتی برون سپاری کنید و برای انجام آنها به صورت موقت نیروی متخصص استخدام کنید.

فریلنسر اسپن هایسیس (Aspen Hysys)

با پیوستن به مجموعه بزرگ حامی ورکس به عنوان فریلنسر اسپن هایسیس (Aspen Hysys) بصورت دورکاری کسب درآمد کنید

کارفرمای پروژه اسپن هایسیس (Aspen Hysys)

پروژه هایاسپن هایسیس (Aspen Hysys) را به راحتی برون سپاری کنید و با خاطری آسوده فریلنسر مناسب خود را استخدام کنید

کاربرد اسپن هایسیس (Aspen Hysys)

فریلنسرهای اسپن هایسیس (Aspen Hysys) حامی ورکس قابلیت انجام پروژه های مختلف در زمینه های زیر را دارا می باشند:

  • طراحی و شبیه سازی واحدهای فرایندی، نیروگاهی و مخازن طبیعی نفت و گاز
  •  طراحی انواع پمپ، راکتور، مبدل و ...
  • شبیه سازی انواع مراحل یک فرآیند مانند واکنش، جداسازی، گرمایش و ...
  • شبیه سازی فرآیندهای نفت، گاز و پتروشیمی
  • شبیه سازی سیستم های پلیمری
  • کدنویسی در نرم افزار

پروژه اسپن هایسیس (Aspen Hysys) در رشته های مختلف

فریلنسرهای اسپن هایسیس (Aspen Hysys) حامی ورکس توان انجام پروژه های مختلف در رشته های زیر را دارا می باشند:

  • انجام پروژه اسپن هایسیس (Aspen Hysys) در رشته مهندسی نفت
  • انجام پروژه اسپن هایسیس (Aspen Hysys) در رشته مهندسی شیمی
  • انجام پروژه اسپن هایسیس (Aspen Hysys) در رشته مهندسی پلیمر
  • انجام پروژه اسپن هایسیس (Aspen Hysys) در رشته مهندسی گاز