انجام پروژه الگور (Algor)

بهترین فریلنسرهای پروژه الگور (Algor) را به راحتی انتخاب کنید

حامی ورکس مرجع فریلنسرهای ایران است. پروژه های الگور (Algor) خود را به راحتی برون سپاری کنید و برای انجام آنها به صورت موقت نیروی متخصص استخدام کنید.

فریلنسر الگور (Algor)

با پیوستن به مجموعه بزرگ حامی ورکس به عنوان فریلنسر الگور (Algor) بصورت دورکاری کسب درآمد کنید

کارفرمای پروژه الگور (Algor)

پروژه های الگور (Algor) را به راحتی برون سپاری کنید و با خاطری آسوده فریلنسر مناسب خود را استخدام کنید

کاربرد الگور (Algor)

فریلنسرهای الگور (Algor) حامی ورکس قابلیت انجام پروژه های مختلف در زمینه های زیر را دارا می باشند:

 • تبادل مستقیم اطّلاعات بین مدلسازی CAD در صفحه نمایش معمولی برای عملیّات FEM و هر نوع شبیه سازی و آنالیز
 • طرّاحی FEM سیستم لوله کشی و مخازن تحت فشار و ابزار آلات آنالیز آن جهت مطابقت با کدهای بین المللی
 • آنالیز استاتیکی تنش و شبیه سازی رخ دادهای مکانیکی با مدلی از موادّ خطّی و غیر خطّی
 • آنالیز دینامیکی خطّی
 • آنالیز انتقال حرارت یکنواخت و گذرا
 • آنالیز سیّالات با جریان یکنواخت و غیـر یکنواخت

پروژه الگور (Algor) در رشته های مختلف

فریلنسرهای الگور (Algor) حامی ورکس توان انجام پروژه های مختلف در رشته های زیر را دارا می باشند:

 • انجام پروژه الگور (Algor) در رشته مهندسی مکانیک
 • انجام پروژه الگور (Algor) در رشته مهندسی عمران
 • انجام پروژه الگور (Algor) در رشته مهندسی خودرو
 • انجام پروژه الگور (Algor) در رشته مهندسی هوافضا
 • انجام پروژه الگور (Algor) در رشته مهندسی پزشکی