انجام پروژه ای دی اس (ADS)

بهترین فریلنسرهای پروژه ای دی اس (ADS) را به راحتی انتخاب کنید

حامی ورکس مرجع فریلنسرهای ایران است. پروژه های ای دی اس (ADS) خود را به راحتی برون سپاری کنید و برای انجام آنها به صورت موقت نیروی متخصص استخدام کنید.

فریلنسر ADS

با پیوستن به مجموعه بزرگ حامی ورکس به عنوان فریلنسر ADS بصورت دورکاری کسب درآمد کنید

کارفرمای پروژه ADS

پروژه های ADS را به راحتی برون سپاری کنید و با خاطری آسوده فریلنسر مناسب خود را استخدام کنید

کاربرد ADS

فریلنسرهای ADS حامی ورکس قابلیت انجام پروژه های مختلف در زمینه های زیر را دارا می باشند:

  • تجزیه و تحلیل انواع مدارهای AC و DC با ADS
  • محاسبه انواع Noise های حرارتی و خطی با ADS
  • تجزیه و تحلیل تقویت کننده‌های توان و محاسبه و شبیه سازی نقطه کار با ADS
  • تجزیه و تحلیل گذرا يا Transient
  • تحلیل هارمونیک Harmonic Balance یا (HB) با ADS
  • تحلیل و شبیه سازی پارامترهای S
  • بهینه و میزان سازی (Tuning) مدارات الکترونیکی با ADS
  • انتقال المانهای مدار به پنجره شماتیک با ADS
  • طراحی فیلترهای آنالوگ و دیجیتال با ADS
  • محاسبه پارامترهای پراکندگی MOSFET

پروژه ADS در رشته های مختلف

فریلنسرهای ADS حامی ورکس توان انجام پروژه های مختلف در رشته های زیر را دارا می باشند: