انجام پروژه آدامز (Adams)

بهترین فریلنسرهای پروژه آدامز (Adams) را به راحتی انتخاب کنید

حامی ورکس مرجع فریلنسرهای ایران است. پروژه های آدامز (Adams) خود را به راحتی برون سپاری کنید و برای انجام آنها به صورت موقت نیروی متخصص استخدام کنید.

فریلنسر آدامز (Adams)

با پیوستن به مجموعه بزرگ حامی ورکس به عنوان فریلنسر آدامز (Adams) بصورت دورکاری کسب درآمد کنید

کارفرمای پروژه آدامز (Adams)

پروژه های آدامز (Adams) را به راحتی برون سپاری کنید و با خاطری آسوده فریلنسر مناسب خود را استخدام کنید

کاربرد آدامز (Adams)

فریلنسرهای آدامز (Adams) حامی ورکس قابلیت انجام پروژه های مختلف در زمینه های زیر را دارا می باشند:

  • تحلیل دینامیکی سیستم های چند جسمی به طور گسترده
  • شبیه سازی حرکتی سیستم مکانیکی
  • تست سینماتیکی سیستم
  • تحلیل قطعات قابل انعطاف
  • اندازه گیری نیروھای وارد بر اتصالات
  • تعیین عمر قطعه در چرخه کاری

پروژه آدامز (Adams) در رشته های مختلف

فریلنسرهای آدامز (Adams) حامی ورکس توان انجام پروژه های مختلف در رشته های زیر را دارا می باشند:

  • انجام پروژه آدامز (Adams) در رشته مهندسی مکانیک
  • انجام پروژه آدامز (Adams) در رشته مهندسی خودرو
  • انجام پروژه آدامز (Adams) در رشته مهندسی هوافضا
  • انجام پروژه آدامز (Adams) در رشته مهندسی راه آهن