انجام پروژه Mike

بهترین فریلنسرهای پروژه Mike را به راحتی انتخاب کنید

حامی ورکس مرجع فریلنسرهای ایران است. پروژه های Mike خود را به راحتی برون سپاری کنید و برای انجام آنها به صورت موقت نیروی متخصص استخدام کنید.

فریلنسر Mike

با پیوستن به مجموعه بزرگ حامی ورکس به عنوان فریلنسر Mike بصورت دورکاری کسب درآمد کنید

کارفرمای پروژه Mike

پروژه های Mike را به راحتی برون سپاری کنید و با خاطری آسوده فریلنسر مناسب خود را استخدام کنید

کاربرد Mike

فریلنسرهای Mike حامی ورکس قابلیت انجام پروژه های مختلف در زمینه های زیر را دارا می باشند:

 • مدلسازی یک بعدی هیدرودینامیک (Mike 11)
 • مدلسازی دو بعدی هیدرودینامیک (Mike 21)
 • مدلسازی سه بعدی هیدرودینامیک (Mike 3)
 • مدلسازی رسوب گذاری سواحل و تغییرات نوار ساحلی (Litpack)
 • بررسی تغییرات سطح آب و جریان های ناشی از پدیده جزر و مد
 • بررسی افزایش ارتفاع سطح آب در اثر بادهای شدید
 • بررسی انتشار یا توزیع شوری و حرارت
 • بررسی کیفیت آب
 • بررسی انتشار یا توزیع آلودگیهای از جنس فلزات سنگین
 • بررسی توزیع امواج در داخل بندگاه

پروژه Mike در رشته های مختلف

فریلنسرهای Mike حامی ورکس توان انجام پروژه های مختلف در رشته های زیر را دارا می باشند:

 • انجام پروژه Mike در رشته مهندسی دریا
 • انجام پروژه Mike در رشته مهندسی عمران
 • انجام پروژه Mike در رشته مهندسی سازه های دریایی
 • انجام پروژه Mike در رشته مهندسی آب
 • انجام پروژه Mike در رشته مهندسی رودخانه
 • انجام پروژه Mike در رشته مهندسی سواحل و بنادر