انجام پروژه سی اف توربو (CFTurbo)

بهترین فریلنسرهای پروژه سی اف توربو (CFTurbo) را به راحتی انتخاب کنید

حامی ورکس مرجع فریلنسرهای ایران است. پروژه های سی اف توربو (CFTurbo) خود را به راحتی برون سپاری کنید و برای انجام آنها به صورت موقت نیروی متخصص استخدام کنید.

فریلنسر سی اف توربو (CFTurbo)

با پیوستن به مجموعه بزرگ حامی ورکس به عنوان فریلنسر سی اف توربو (CFTurbo) بصورت دورکاری کسب درآمد کنید

کارفرمای پروژه سی اف توربو (CFTurbo)

پروژه های سی اف توربو (CFTurbo) را به راحتی برون سپاری کنید و با خاطری آسوده فریلنسر مناسب خود را استخدام کنید

کاربرد سی اف توربو (CFTurbo)

فریلنسرهای سی اف توربو (CFTurbo) حامی ورکس قابلیت انجام پروژه های مختلف در زمینه های زیر را دارا می باشند:

  • طراحی پمپ های سانتریفوژ و مختلط
  • طراحی توربین گازی
  • طراحی وانتیلاتورها
  • طراحی کمپرسور شعاعی

پروژه سی اف توربو (CFTurbo) در رشته های مختلف

فریلنسرهای سی اف توربو (CFTurbo) حامی ورکس توان انجام پروژه های مختلف در رشته های زیر را دارا می باشند:

  • انجام پروژه سی اف توربو (CFTurbo) در رشته مهندسی هوافضا
  • انجام پروژه سی اف توربو (CFTurbo) در رشته مهندسی مهندسی مکانیک